پروژه‌ها:

پروژه ۱: پتانسیل مثلث با روش واهلش


پروژه۲: آیزینک دو بعدی

فیزیک محاسباتی

امتحان میان‌ترم: 

حل تمرینها را با ایمیل تا موعد تحویل بفرستید. فرمت فایل فرستاده شده از نوع نوت‌بوک متمتیکا (با پسوند nb) باشد.
نام فایل تشکیل شده از  شماره دانشجوئی‌تان و نوبت تمرین باشد. مثلاً اگر شماره دانشجوئی شما 921357020 است
نام فایل حل تمرین نوبت ششم می‌شود: 

921357020_06.nb

ایمیل:  ahfatol@gmail.com

نمرات را اینجا ببینید

درس فایل متن درس تمرین موعد تحویل حل
1 01-1-text.pdf, 01-2-text.pdf, 01-1-lec.pdf, 01-2-lec.pdf 01-exc.pdf ۹ اسفند  
2 02-lec.pdf 02-exc.pdf ۱۶ اسفند  
3 03-lec.pdf 03-exc.pdf ۲۳ اسفند  
4 04-lec.pdf, 04-text.pdf 04-exc.pdf ۲۸ اسفند  
5 05-lec.pdf, 05-text.pdf      
6 06-lec.pdf 06-exc.pdf ۱۵ فروردین  
7 07-lec.pdf 07-exc.pdf ۲۲ فروردین  
8 08-text.pdf   ۲۹ فروردین  
9 09-lec.pdf 09-exc.pdf ۵ اردیبهشت  
10 10-lec.pdf 10-exc.pdf ۱۲ اردیبهشت  
11 11-lec.pdf 11-exc.pdf ۱۹ اردیبهشت  
12 12-lec.pdf 12-exc.pdf ۲۶ اردیبهشت  
13 13-lec.pdf 13-exc.pdf    
14 14-lec.pdf 14-exc.pdf    
15 15-lec.pdf 15-exc.pdf    
16 16-lec.pdf 16-exc.pdf    
17 17-lec.pdf پروژه