پروژه‌ها:شبیه‌سازی عددی

امتحان میان‌ترم: 

حل تمرینها را با ایمیل تا موعد تحویل بفرستید. فرمت فایل فرستاده شده از نوع نوت‌بوک متمتیکا (با پسوند nb) باشد.
نام فایل تشکیل شده از  شماره دانشجوئی‌تان و نوبت تمرین باشد. مثلاً اگر شماره دانشجوئی شما 921357020 است
نام فایل حل تمرین نوبت ششم می‌شود: 

921357020_06.nb

ایمیل:  ahfatol@gmail.com

نمرات تمرین را اینجا ببینید.

فرمول نمره:  نمره میان‌ترم ،  نمره پایان‌ترم،  نمره پروژه،  نمره حل تمرین

فایل‌های متن درس با فرمت rar فشرده شده‌اند. پس از پیاده‌سازی  باید باز و
خارج‌سازی (extract) شوند تا توسط متمتیکا قابل استفاده باشند.

 

درس فایل متن (فشرده  rar.) تمرین (mht.) موعد تحویل حل (mht.)
1 lec_cp_01.rar exc_cp_01.mht ۳ اسفند sol_cp_01.mht
2 lec_cp_02.rar exc_cp_02.mht ۱۱ اسفند sol_cp_02.mht
3 lec_cp_03.rar exc_cp_03.mht ۱۷ اسفند sol_cp_03.mht
4 lec_cp_04.rar exc_cp_04.mht   sol_cp_04.mht
5 lec_cp_05.rar    exc_cp_05.mht   sol_cp_05.mht
6 lec_cp_06.rar exc_cp_06.mht   sol_cp_06.mht
7 lec_cp_07.rar exc_cp_07.mht   sol_cp_07.mht
8 lec_cp_08.rar exc_cp_08.mht   sol_cp_08.mht
9 lec_cp_09.rar exc_cp_09.mht   sol_cp_09.mht
10 lec_cp_10.rar exc_cp_10.mht   sol_cp_10.mht
11 lec_cp_11.rar  exc_cp_11.mht   sol_cp_11.mht
12 lec_cp_12.rar  exc_cp_12.mht   sol_cp_12.mht
13 lec_cp_13.rar  exc_cp_13.mht   sol_cp_13.mht