کتاب‌های متمتیکا

پروژه‌ها:


تحویل:


فیزیک محاسباتی

امتحان میان‌ترم: 

امتحان میان‌ترم قبل، امتحان پایان‌ترم قبل  حل

حل تمرینها را با ایمیل تا موعد تحویل بفرستید. فرمت فایل فرستاده شده از نوع نوت‌بوک متمتیکا (با پسوند nb) باشد.
نام فایل تشکیل شده از  شماره دانشجوئی‌تان و نوبت تمرین باشد. مثلاً اگر شماره دانشجوئی شما 921357020 است
نام فایل حل تمرین نوبت ششم می‌شود: 

921357020_06.nb

ایمیل:  ahfatol@gmail.com

نمرات تمرین را از اینجا ببینید.

فرمول نمره:  نمره میان‌ترم ،  نمره پایان‌ترم،  نمره پروژه،  نمره حل تمرین

فایل‌های متن درس با فرمت rar فشرده شده‌اند. پس از پیاده‌سازی  باید باز و
خارج‌سازی (extract) شوند تا توسط متمتیکا قابل استفاده باشند.

 

جلسه فایل متن (فشرده  rar.) تمرین (mht.) موعد تحویل حل (mht.)
1 lec_cp_01.rar exc_cp_01.mht   sol_cp_01.mht
2 lec_cp_02.rar exc_cp_02.mht   sol_cp_02.mht
3 lec_cp_03.rar exc_cp_03.mht   sol_cp_03.mht
4 lec_cp_04.rar exc_cp_04.mht ۲۰ اسفند sol_cp_04.mht
5 lec_cp_05.rar    exc_cp_05.mht ۲۷ اسفند sol_cp_05.mht
6 lec_cp_06.rar exc_cp_06.mht   sol_cp_06.mht
7 lec_cp_07.rar exc_cp_07.mht   sol_cp_07.mht
8 lec_cp_08.rar exc_cp_08.mht   sol_cp_08.mht
9 lec_cp_09.rar exc_cp_09.mht   sol_cp_09.mht
10 lec_cp_10.rar exc_cp_10.mht   sol_cp_10.mht
11 lec_cp_11.rar  exc_cp_11.mht    
13        
14