کانال تلگرام

@afatphys 

 

 

مقاله‌های فارسی:

۱) مشابه‌یابی برای مسائل فیزیک: خم‌های کم‌ترین‌زمان و هم‌زمان
۲) ساعت آفتابی
۳) هیچ مسئله‌ای ساده‌ی ساده نیست
۴) یادداشتی بر ناورداهای بی‌دررو
۵) چرا F=ma؟
۶) پراکنده‌گی از پتانسیل باد برد محدود در مکانیک کلاسیک
۷) یادداشتی بر سیستم آحاد و ثوابت فیزیکی
۸) یادداشتی بر شکل یک قطره روی سطح تخت افقی
۹) یادداشتی بر شکل یک قطره روی سطح تخت افقی II
۱۰) اصل کم‌ترین کنش و معادله مسیر: مرور
۱۱) یادداشتی بر شکل یک قطره روی سطح تخت افقی III
۱۲) الفبای مونت‌کارلو با متمتیکا   [تصحیح‌شده]
۱۳) گذارِ فاز و مونت‌کارلو با متمتیکا
۱۴) شرحِ حلِ پائولی برایِ طیفِ اتم‌هایِ هیدروژن‌گونه
۱۵) شکلِ قطره‌ی چرخان رویِ سطحِ تختِ افقی
۱۶)  فرمول‌بندیِ همیلتونیِ الکترودینامیک
۱۷) تثبیتِ پیمانه و ظهورِ اشباح در نظریه‌های پیمانه‌ای
۱۸) درباره‌ی اصطکاک


محتوای آموزشی:

مثال‌هائی از مکانیک موجی

سرعت گروه و محیط پاشنده

مدل استاندارد ذرات بنیادی (مدرسه ۱۳۸۲)

 

درسها در صفحه‌ی دانشگاه

شبیه‌سازی